Str. POPA RUSU, Nr. 13, SECTOR 2, BUCURESTI +4021 211 75 03 secretariat@scoalaspeciala1buc.ro

Rezumatul proiectului din 2022

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.1

Proiectul european Erasmus+KA1 Educație școlară

Nr. de referință 2021-1-RO01-KA121-SCH-000008018

 

 

Programul: Erasmus+

Tipul proiectului: KA1 – Educație școlară

Nr. de referință al proiectului: 2021-1-RO01-KA121-SCH-000008018

Cod de acreditare Erasmus+: 2020-1-RO01-KA120-SCH-095339

Școala beneficiară: Școala Gimnazială Specială Nr. 1, București

Durata proiectului: 1 septembrie 2021 – 30 noiembrie 2022

Bugetul proiectului: 9960 euro

Proiectul are ca obiectiv însușirea și utilizarea unor strategii de predare-învățare-evaluare inovatoare de către cadrele didactice, în vederea creșterii calității procesului instructiv-educativ al elevilor cu CES.

Acest obiectiv vine în întâmpinarea nevoii de îmbunătățire a perspectivelor cadrelor didactice asupra activității de predare-învățare-evaluare a copiilor cu CES, în acord cu tendințele europene. Astfel, crescând calitatea actului didactic, elevii vor fi motivați să frecventeze scoala, să participe cu mai mult interes la activitățile instructiv-educative. Toate acestea vor duce și la reducerea absenteismului și la prevenirea abandonului școlar.

Participarea la cursuri de formare în vederea creșterii calității actului instructiv-educativ va duce și la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din organizația noastră. Astfel, profesorii vor putea avea acces la noile metode și tehnici utilizate în activitatea cu elevii cu dizabilități la nivel european.

Un număr de 4 cadre didaactice va participa la cursul Successful Strategies for Teaching Students with Special Needs in Every Classroom, Florența, Italia (25.07.2022 - 30.07.2022).

Cursul îi va ajuta pe participanți:

  • Să găsească metode de predare și evaluare, strategii și instrumente pentru a răspunde nevoilor distincte de învățare ale elevilor cu CES;

  • Să învețe să facă față provocărilor cheie ale educației speciale, prin prezentarea diferitelor studii de caz și schimbul de bune practici;

  • Să recunoască nevoile speciale ale elevilor (de exemplu, spectrul autismului, dizabilitățile intelectuale)

  • Să identifice și evalueze elevii cu nevoi speciale;

  • Să proiecteze activităţi diferenţiate pentru accesarea curriculum-ului general;

  • Să aplice metode și strategii de predare (de exemplu, analiza sarcinilor, îndrumarea fizică) pentru a furniza scopuri și obiective ale planului educațional individual

  • Să utilizeze instrumentele TIC pentru a sprijini copiii cu CES.

Prin acest proiect, dorim să îmbunătățim perspectiva cadrelor didactice asupra metodelor și tehnicilor care se utilizează în activitățile cu elevii cu cerințe educative speciale în acord cu tendințele europene, prin facilitarea participării acestora la cursuri de formare continuă și perfecționare. Implementarea acestui proiect va aduce mai aproape de practicile și valorile europene, atât pe elevii școlii noastre cât și pe profesori.

"DA, cuvintelor rostite, NU cuvintelor răstite!"

proiect cuvinte rostite

Noutăţi si Informaţii