Str. POPA RUSU, Nr. 13, SECTOR 2, BUCURESTI +4021 211 75 03 secretariat@scoalaspeciala1buc.ro

ANUNȚ SELECȚIE CADRE DIDACTICE 2022

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.1

Proiectul european Erasmus+KA1 Educație școlară

Nr. de referință 2021-1-RO01-KA121-SCH-000008018

 

 

Programul: Erasmus+

Tipul proiectului: KA1 – Educație școlară

Nr. de referință al proiectului: 2021-1-RO01-KA121-SCH-000008018

Cod de acreditare Erasmus+: 2020-1-RO01-KA120-SCH-095339

Școala beneficiară: Școala Gimnazială Specială Nr. 1, București

Durata proiectului: 1 septembrie 2021 – 30 noiembrie 2022

Bugetul proiectului: 9960 euro

 

ANUNȚ SELECȚIE CADRE DIDACTICE PENTRU PARTICIPAREA LA CURSUL DE FORMARE

Successful Strategies for Teaching Students with Special Needs in Every Classroom

Florența, Italia (25.07.2022 - 30.07.2022)

Școala Gimnazială Specială Nr. 1 anunță organizarea selecției, prin concurs de dosare, interviu și probe scrise, a unui număr de 4 cadre didactice în vederea participării la cursul de formare mai sus menționat, în cadrul proiectului Erasmus+: 2021-1-RO01-KA121-SCH-000008018, finanțat de Comisia Europeană prin intermediul programului Erasmus+ KA1- Educație școlară.

PROFILUL CANDIDAȚILOR

- Să fie cadru didactic cu norma de bază în Școala Gimnazială Specială Nr. 1;

- Să aibă cel puțin 2 ani vechime în unitate;

- Să dețină competențe digitale (utilizare PPT, Word, Excel);

- Să dețină competențe utilizare a limbii engleze (minim nivelul B2).

COMPONENȚA DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:

- Copie carte de identitate;

- Cerere de înscriere;

- Scrisoare de intenție cu argumentarea necesității de formare;

- CV Europass în care să fie menționată experiența profesională relevantă pentru acest proiect;

- Adeverință din care să reiasă calitatea de cadru didactic cu norma de bază la Școala Gimnazială Specială Nr.1.

Documentele vor fi numerotate și așezate în dosar în ordinea menționată în prezenta procedură.

Dosarele care nu conțin toate documentele menționate mai sus vor fi respinse.

PROBELE SELECȚIEI ȘI PONDEREA ÎN REZULTATUL FINAL:

- Probă de evaluare scrisă (eseu de 5-10 rânduri în care candidatul să ofere 3 soluții pentru o situație problematică sau mai multe ce pot apărea în proiect)- 30 de puncte;

- Probă de evaluare scrisă a cunoștințelor de limbă engleză-30 de puncte;

- Evaluarea portofoliului individual/ CV Europass- 20 de puncte;

- Interviu ( justificarea motivației de a participa la proiect) - 20 de puncte.

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE SELECȚIE:

- depunerea dosarelor: 14-18 martie 2022

- probă de comunicare orală și scrisă în limba engleză: 22 martie 2022

- interviu în vederea identificării motivației de a participa la programe europene de formare și de a disemina rezultatele obținute: 23 martie 2022

- afișarea rezultatelor: 24 martie 2022 (orele 9-11)

- depunerea contestațiilor: 24 martie 2022 (orele 14-17)

- afișarea rezultatelor finale, după depunerea contestațiilor: 25 martie 2022.

DETALIEREA PROBELOR SELECȚIEI:

  1. Proba de evaluare scrisă- Redactarea a 3 soluții pentru o situație problemă ce ar putea apărea în proiect - 30 de puncte;

  • Corectitudinea soluțiilor propuse pentru rezolvarea situației problemă;

  • Respectarea numărului de soluții solicitate;

  • Coerența, claritatea ideilor exprimate.

  1. Proba de comunicare scrisă în limba engleză - se vor puncta coerența și corectitudinea răspunsurilor orale și scrise - 30 de puncte;

  1. CV-ul Europass - se vor puncta:

  • formatul general (organizare informații, respectare format, tehnoredactare),

  • experiența profesională din ultimii doi ani (participarea la programe de formare continuă, responsabil /membru în comisii școlare, implicare în activități care au condus la creșterea prestigiului școlii – scriere/derulare de proiecte, articole publicate în lucrări de specialitate) - 20 de puncte;

4. Interviu - în vederea identificării motivației de a participa la programul european de formare și de a disemina rezultatele obținute - 20 de puncte

"DA, cuvintelor rostite, NU cuvintelor răstite!"

proiect cuvinte rostite

Noutăţi si Informaţii