Str. POPA RUSU, Nr. 13, SECTOR 2, BUCURESTI +4021 211 75 03 secretariat@scoalaspeciala1buc.ro

Anunț selecție cadre 2020-1-RO01-KA101-078519

Programul: Erasmus+
Tipul proiectului: KA1 – Educație școlară
Nr. de referință al proiectului: 2020-1-RO01-KA101-078519
Titlul proiectului: Art terapia -mă ajută! (Art Therapy- helps me!)
Școala beneficiară: Școala Gimnazială Specială Nr. 1, București
Durata proiectului: 1 octombrie 2020 – 30 septembrie 2021
Bugetul proiectului: 13950 euro

ANUNȚ SELECȚIE CADRE DIDACTICE PENTRU
PARTICIPAREA LA CURSUL DE FORMARE:


1. ”Art as Therapy: Self - Expression and Special Needs in Art Education”,
organizat de EUROPASS Teacher Academy în Barcelona, Spania, – 6 cadre
didactice.
Școala Gimnazială Specială Nr. 1 anunță organizarea selecției, prin concurs
de dosare, interviu și probe practice, a unui număr de 6 cadre didactice în vederea
participării la cursul de formare mai sus menționat, în cadrul proiectului
„Art terapia-mă ajută!”, cu numărul de referință 2020-1-RO01-KA101-078519,
finanțat de Comisia Europeană prin intermediul programului Erasmus+ KA1-
Educație școlară.Profilul candidaților:
- Să fie cadru didactic cu norma de bază la Școala Gimnazială Specială Nr. 1
și cu minim 2 ani vechime în unitate;
- Să manifeste disponibilitate de a se implica în toate etapele proiectului și
de a sprijini echipa de proiect în activitățile acestuia;
- Să dețină competențe medii de utilizare a limbii engleze;
-Să dovedească motivație pentru perfecționare în domeniul art-terapiei
copiilor cu CES și să manifeste disponibilitate de a disemina rezultatele învățării;
- Să prezinte abilități de comunicare și de lucru în echipă.

Componența dosarului de candidatură:
- Copie carte de identitate;
- Cerere de înscriere;
- Scrisoare de intenție cu argumentarea necesității de formare;
- CV Europass în care să fie menționată experiența profesională relevantă
pentru acest proiect;
- Adeverință din care să reiasă vechimea în unitate și calitatea de cadru
didactic cu norma de bază la Școala Gimnazială Specială Nr.1.

Probele selecției și ponderea în rezultatul final:
- Probă de evaluare scrisă- Realizarea unui eseu de cel puțin 200 de cuvinte
în care să se evidențieze importanța Art terapiei în educarea și recuperarea copiilor
cu cerințe educative speciale- 30 de puncte;
- Probă de evaluare scrisă și orală a cunoștințelor de limbă engleză - 30 de
puncte;
- Evaluarea portofoliului individual/ CV Europass - 20 de puncte;
-Interviu în vederea identificării motivației de a participa la programul
european de formare și de a disemina rezultatele obținute - 20 de puncte;


Calendarul desfășurării procesului de selecție:
- depunerea dosarelor: 20-22 octombrie 2020
- probă de comunicare orală și scrisă în limba engleză: 26 octombrie 2020
- probă de evaluare scrisă- Realizarea unui eseu de cel puțin 200 de cuvinte
în care să se evidențieze importanța Art terapiei în educarea și recuperarea copiilor
cu cerințe educative speciale: 27 octombrie 2020


-interviu în vederea identificării motivației de a participa la programe
europene de formare și de a disemina rezultatele obținute: 28 octombrie 2020
- afișarea rezultatelor: 29 octombrie 2020 (orele 9-11)
- depunerea contestațiilor: 29 octombrie 2020 (orele 14-17)
- afișarea rezultatelor finale, după depunerea contestațiilor: 30 octombrie
2020.

Detalierea probelor selecției:
1. Proba de evaluare scrisă- se va puncta:
 Evidențierea, în cadrul eseului, a importanței Art terapiei în
educarea și recuperarea copiilor cu cerințe educative speciale,
valoarea formativă a acesteia, ce conduce la apariția de situații de
învățare valoroase;
 Evidențierea încărcăturii estetice, etice și sociale a conținuturilor
art terapiei și a caracterului său compensator;
 Importanța Art terapiei în dezvoltarea personalității copiilor ce
nevoi speciale;
 Se vor puncta unitatea compoziției, coerența textului, utilizarea
termenilor de specialitate;
 Respectarea numărului de rânduri.
2.Proba de comunicare orală și scrisă în limba engleză - se vor puncta
coerența și corectitudinea răspunsurilor orale și scrise;

3. CV-ul Europass - se vor puncta:
 formatul general (organizare informații, respectare format,
tehnoredactare),
 experiența profesională din ultimii doi ani (participarea la programe
de formare continuă, responsabil /membru în comisii școlare,
implicare în activități care au condus la creșterea prestigiului școlii –
scriere de proiecte, articole publicate în lucrări de specialitate).

4. Interv

"DA, cuvintelor rostite, NU cuvintelor răstite!"

proiect cuvinte rostite

Noutăţi si Informaţii

Noutăți portalul EDU

Fluxul nu a fost găsit.