Str. POPA RUSU, Nr. 13, SECTOR 2, BUCURESTI +4021 211 75 03 secretariat@scoalaspeciala1buc.ro

Prezentare proiectul "Art terapia -mă ajută!"

Programul: Erasmus+
Tipul proiectului: KA1 – Educație școlară
Nr. de referință al proiectului: 2020-1-RO01-KA101-078519
Titlul proiectului: Art terapia -mă ajută! (Art Therapy- helps me!)
Școala beneficiară: Școala Gimnazială Specială Nr. 1, București
Durata proiectului: 1 octombrie 2020 – 30 septembrie 2021
Bugetul proiectului: 13950 euro

Proiectul "Art terapia -mă ajută!" urmărește dezvoltarea competențelor cadrelor
didactice din unitatea noastră de a utiliza arta ca formă de terapie a copiilor cu CES, în
conformitate cu nevoile identificate la nivelul instituției noastre.
Obiectivul general al proiectului vizează formarea competențelor de a utiliza art terapia
de către cadrele didactice din școală, în vederea îmbunătățirii achizițiilor intelectuale și
emoționale, la dezvoltarea încrederii în propriile forțe ale elevilor cu CES și astfel la limitarea
fenomenului de părăsire timpurie a școlii de către aceștia, a promovării nondiscriminării și
incluziunii elevilor cu nevoi speciale.
Obiectivele specifice
1) Formarea abilităților de utilizare a art terapiei a unui număr de 6 cadre didactice, în
vederea utilizării acesteia în cadrul activităților terapeutice și de compensare desfășurate cu elevii
cu cerințe educative speciale.
2) Utilizarea art terapiei ca metodă creativă de terapie de către 6 cadre didactice în
vederea creării unui mediu psihoafectiv, stimulativ care să conducă la dezvoltarea intelectuală și
emoțională, precum și la dezvoltarea individuală și socială a copiilor cu CES.

Un număr de 6 cadre didactice vor participa într-un singur flux la cursul "Art as Therapy:
Self-Expression and Special Needs in Art Education", în Barcelona, Spania.
Cursul îi va ajuta pe participanți:
• să utilizeze puterea terapeutică a artei pentru a promova starea de bine, empatia,
precum și dezvoltarea individuală și socială a elevilor cu CES;
• să învețe modul în care terapia prin artă poate stimula dezvoltarea intelectuală și
emoțională, atât în educația specială, cât și în general;
• să înțeleagă cum să folosească arta ca instrument pentru a promova integrarea în rândul
elevilor și a servi ca mijloc special de comunicare al acestora;
• să experimenteze tehnicile de arta pentru o relație pozitivă și eficientă profesor-elev.
Prin aceste obiective dorim să îmbunătățim perspectiva cadrelor didactice asupra
metodelor și tehnicilor de terapie care se utilizează în activitățile cu elevii cu cerințe educative
speciale în acord cu tendințele europene, prin facilitarea participării acestora la cursuri de
formare continuă și perfecționare.
Implementarea acestui proiect va aduce mai aproape de practicile și valorile europene,
atât pe elevii școlii noastre cât și pe profesori.

"DA, cuvintelor rostite, NU cuvintelor răstite!"

proiect cuvinte rostite

Noutăţi si Informaţii