Str. POPA RUSU, Nr. 13, SECTOR 2, BUCURESTI +4021 211 75 03 secretariat@scoalaspeciala1buc.ro

Selecția participanților la proiectul Erasmus+ Nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000120898

Descriere:Școala Gimnazială Specială Nr.1 derulează în perioada 1.06.2023 – 31.08.2024 proiectul Erasmus+: 2023-1-RO01-KA121-SCH-000120898 finanțat de Comisia Europeană prin intermediul programului Erasmus+ KA1- Educație școlară, cod acreditare 2020-1-RO01-KA120-SCH-095339. Proiectul urmărește utilizarea unor strategii de comunicare eficientă de către cadrele didactice din unitatea noastră în vederea incluziunii școlare și sociale a elevilor cu CES din învățământul special și a elevilor cu CES integrați în învățământul de masă. Regăsiți mai jos informații despre proiect, mobilitățile de formare, profilul participanților, componența dosarului de candidatură, probele selecției, calendarul selecției, precum și anexele.

 Document link: pdfAnunț_selecție_Acreditare_3_c.pdf

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA PARTICIPANȚILOR LA MOBILITĂȚILE DIN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS + 2023-1-RO01-KA121-SCH-000120898

Școala Gimnazială Specială Nr. 1 în calitate de beneficiar și organizație de trimitere, în cadrul proiectului Erasmus + Nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000120898, finanțat de Comisia Europeană prin intermediul programului Erasmus+ KA1- Educație școlară anunță organizarea selecției unui număr de 9 cadre didactice care să participe la mobilități de formare, după cum urmează: 5 cadre didactice care să participle la cursuri de formare și 4 cadre didactice care să participe la activități de job shadowing. De asemenea, se vor selecta și 2 cadre didactice cu statut de rezervă. Selecția participanților se va realiza în conformitate cu prevederile din Contractul de finanțare 2023-1-RO01-KA121-SCH-000120898 încheiat între Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Școala Gimnazială Specială Nr.1, București.

Informații despre proiect:

Proiectul are ca obiectiv Utilizarea unor strategii de comunicare eficientă de către cadrele didactice în vederea incluziunii școlare și sociale a elevilor cu CES din învățământul special și elevi integrați în învățământul de masă. Acest obiectiv vine în întâmpinarea de nevoii de a găsi mijloacele de comunicare cele mai eficiente de către cadrele didactice din unitatea noastră (profesori itineranti și de sprijin și profesori psihopedagogi) care ofera sprijin educațional elevilor cu CES din învățământul special și din învățământul de masă. Deseori cadrele didactice se lovesc de o lipsa de comunicare atât cu beneficarii educației (elevi si parinti), cât si cu cadrele didactice din învățământul de masă. Creșterea calității procesului de învățare, integrarea școlară și socială a acestor elevi sunt strâns legate de măsura în care cadrele didactice reusesc să comunice cu toți factorii implicați în actul educației, de a explica cadrelor didactice din învățământul de masă nevoile acestor copii și mijloacele specifice psihopedagogiei speciale cu care se poate veni în întâmpinarea lor. O bună comunicare ar duce și la o ințelegere și acceptare a acestor copii de către colegii lor și s-ar evita situațiile neplăcute când aceștia sunt excluși și marginalizați. Participarea la mobilitățile din cadrul proiectului va duce și la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din organizația noastră, precum și la înțelegerea practicilor, politicilor și sistemelor de educație din diferite țări, cultivarea respectului reciproc, conștientizarea interculturalității și valorilor educaționale și de formare comune.

 

"DA, cuvintelor rostite, NU cuvintelor răstite!"

proiect cuvinte rostite

Noutăţi si Informaţii