Str. POPA RUSU, Nr. 13, SECTOR 2, BUCURESTI +4021 211 75 03 secretariat@scoalaspeciala1buc.ro

Oferta Educaţională

MOTTO:"Oferta educaţională a unei instituţii şcolare speciale se cere continuu adaptată cerinţelor si nevoilor copilului"

Managementul Instituţiei

Înscrierea in Clasa Pregătitoare

Resurse Umane

Baza Materială

Managementul Instituţiei

Director: Teodora Ramona Stănescu

Profesor Psihopedagog: Gheorghe Doina

Profesor Psihopedagog: Elena Stamin

Profesor Psihopedagog: Lucian Mantoiu

Înscrierea in Clasa Pregătitoare

Scoala Gimnazială Specială Nr.1 Bucureşti şcolarizează elevi cu deficienţe mintale moderate/severe şi va funcţiona in anul şcolar 2019/2020 cu o clasă pregătitoare.

Înscrierea se va face pe baza documentului care atestă orientarea către scoala speciala eliberat de catre CMBRAE/CJRAE.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

 

 • CARTE DE IDENTITATE / BULETIN PARINTE
 • CERTIFICAT NAŞTERE COPIL
 • CERTIFICAT DE ORIENTARE ŞCOLARA SI PROFESIONALĂ - document oficial eliberat de CMBRAE/CJRAE
 • CERTIFICAT MEDICAL A 5
 • CERTIFICAT ÎNCADRARE ÎNTR-UN GRAD DE HANDICAP
 • Dosar cu şină

 

Înscrierea se realizează in perioada lansata de ISMB. Pentru detalii referitoare la procedura de înscriere vă rugăm sa consultaţi site-ul şcolii:

 

Şcoala Gimnazială Specială Nr.1 oferă:

 

 • cadre didactice specializate
 • control medical periodic
 • săli de clasă dotate corespunzator
 • cabinete de terapii
 • evaluare si consiliere psihologică

 

Resurse Umane

40 cadre didactice din care:

 

 • profesori de psihopedagogie specială
 • profesori de terapii specifice(terapia tulburărilor de limbaj)
 • profesor kinetoterapeut
 • psihodiagnostician
 • profesori educatori
 • profesori itineranţi
 • profesor de educaţie fizica
 • 1 asistent social
 • 1 asistent medical
 • 1 infirmieră

 

Baza Materială

 

 • 17 săli de clasă
 • 1 bibliotecă
 • 1 cabinet psihodiagnoză
 • 7 cabinete pentru activitaţile de terapia tulburărilor de limbaj
 • 1 cabinet medical
 • 1 cabinet de kinetoterapie
 • 1 cabinet limbă engleză

 

"DA, cuvintelor rostite, NU cuvintelor răstite!"

proiect cuvinte rostite

Noutăţi si Informaţii

Noutăți portalul EDU

Fluxul nu a fost găsit.